هنرستان دخترانه فنی و حرفه ای شهید موحدی اداره آموزش و پرورش استان اصفهان-ناحیه 3

انجمن اولیا و مربیان

 اعضای  انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی   1400-1399

  1. سرکار خانم شهره بهادران
  2. سرکار خانم نوشین نصری
  3. جناب آقای سید شیبان رحیمی
  4. جناب آقای محمد صادق خلدی فراز
  5. جناب آقای بدروس زادوریان
  6. جناب آقای قدرت اله ماندی زاده