هنرستان دخترانه فنی و حرفه ای شهید موحدی اداره آموزش و پرورش استان اصفهان-ناحیه 3

کادر آموزشی

گروه شبکه ونرم افزار

سرکارخانم الهام سلطان الکتابی                    

سرکارخانم هاجر آذر باد                                 

سرکارخانم لیلا   جوادی                                

سرکارخانم سرور  عربیان                                

سرکارخانم مهشید  حاج رسولیها                    

سرکارخانم گیلدا  امیان                                  

گروه حسابداری

سرکارخانم نرگس شریف زاده                       

سرکارخانم زهرا  تنهایی                              

سرکارخانم نسرین  حسینی                        

سرکارخانم گیتا  فرهادیان                            

سرکارخانم فاطمه   موسوی                        

سرکارخانم فروغ   جهانبازی                         

گروه طراحی ودوخت

سرکارخانم مهناز شاهین                       

سرکارخانم منصوره  کیهانی                    

سرکارخانم لیلا  افشار                           

سرکارخانم فریبا  عباسی                       

سرکارخانم فخری  نکویی مقدم                

 گروه تربیت کودک                                      

سرکارخانم فریبا  ایزدی                        

سرکارخانم مریم  ابوطالبی                      

سرکارخانم فریده  انصاری                         

استادکار 

سرکارخانم طیبه پیر مرادیان

سرکارخانم نصرت  حیدری

سرکارخانم مینا  فارسی

سرکارخانم فرزانه   عباسی

گروه کار آفرینی

سرکارخانم مایده  شیری                           

دبیران عمومی

سرکارخانم منیره کاظم زاده                            تاریخ

سرکارخانم زهرا   حیدری                                جغرافیا

سرکارخانم زهرا  وکیلی                                 دین وزندگی

سرکارخانم فاطمه صدری                               دین وزندگی

سرکارخانم آناهیتا   شجاعی زاده                     تربیت بدنی

سرکارخانم لیلا شادمهر                               ادبیات فارسی

سرکارخانم مژگان آقایی                                 آمادگی دفاعی

سرکارخانم فرزانه ضیایی                              علوم اجتماعی

سرکارخانم ماندانا  پارسی                             شیمی

سرکارخانم الهام  احسان پور                            فیزیک

سرکارخانم افسانه  خاکی                              عربی

سرکارخانم فرزانه  آبکار                                بهداشت

سرکارخانم فرشته میر محمد صادقی                 ریاضی

سرکارخانم ستاره  شاهسونی                         ریاضی

سرکارخانم ملک پورطاهر                              زبان انگلیسی

سرکارخانم مهوش  رفیعی                            زبان انگلیس

مشاورین

سرکارخانم شراره یزدانپناه

سرکارخانم ملک اکبری