هنرستان دخترانه فنی و حرفه ای شهید موحدی اداره آموزش و پرورش استان اصفهان-ناحیه 3

مقام های ورزشی

:: کسب مقام دوم استان در رشته فوتسال ::

:: کسب رتبه اول ناحیه در تیم دوچرخه سواری ::