هنرستان دخترانه فنی و حرفه ای شهید موحدی اداره آموزش و پرورش استان اصفهان-ناحیه 3

افتخارات فرهنگی و هنری

کسب رتبه دوم استان در رشته وبلاگ نویسی سال 99-98

توسط هنرآموزان گرامی خانم بهاره امان الهی | دوازدهم طراحی ودوخت

 

کسب رتبه دوم استانی پادکست

توسط هنرآموزان گرامی خانم مهدیه دریکوند | دوازدهم طراحی ودوخت