هنرستان دخترانه فنی و حرفه ای شهید موحدی اداره آموزش و پرورش استان اصفهان-ناحیه 3

فیلم معرفی رشته شبکه ونرم افزار

_

معرفی رشته شبکه ونرم افزار

به طور کلی رشته رایانه رشته پویایی است و اشخاصی که این رشته را انتخاب می کند باید قدرت تجزیه و تحلیل مسائل را دارا باشد. در دنیای کنونی که رایانه درتمام کارهای کنترلی، محاسباتی، تولیدی و …..حرف اول را می زند و به عنوان ابزاری برای رشته رایانه است ، باعث شده این رشته اهمیت خاصی داشته باشد. اگر رشته رایانه را به عنوان رشته تحصیلی انتخاب می کنید باید انسان ماجراجویی باشید و باید همیشه با پیشرفت این رشته خود را سازگار کنید ، در غیر اینصورت به زودی خسته شده و آن را رها می کنید. همچنین باید منابع به روز را پیدا کرده و دانش خود را مطابق با تازه های این رشته تازه سازی نمایید و در کل آماده یادگیری و پیشرفت در طول زندگی باشید.

*****

 « آشنایی با مشاغل رشته شبکه و نرم افزار رایانه »

رایانه از دو قسمت متفاوت به اسم های سخت افزار و نرم افزار تشکیل شده . به قسمت هایی  مانند کارتها و بردهای الکترونیکی ، مانیتور و صفحه کلید که قابل دیدن و لمس هستند سخت افزار می گویند ؛ به برنامه های رایانه ای که کنترل و هماهنگی فعالیتهای سخت افزاری رایانه و هدایت و پردازش داده ها را انجام می دهد نرم افزار می گویند؛ در واقع کاربر از طریق نرم افزار با و سخت افزار رایانه ارتباط برقرار می کند.

←  با  توجه به دسته بندی فوق، زمینه های شغلی رشته مذکور عبارت است از :

 • مسئول کارگاه آموزش کامپیوتر
 • مسئول آرشیو نرم افزاری
 • برنامه ساز سیستم های کامپیوتری
 • فعالیت در کارگاه سخت افزار
 • راهبر سیستمهای کاربردی کامپیوتر
 • دستیار تولید کننده سیستمهای کامپیوتری
 • نصاب و راهبر سایت کامپیوتر
 • سرپرست سایت کامپیوتر
 • راهبر روندهای کنترل فرآیندهای صنعتی
 • سرپرست راهبری شبکه های محلی کامپیوتری و …
 • وضعیت دروس رشته شبکه و نرم افزار رایانه ای

پایه دهم

1- در پایه ی دهم ، تعداد ۶ عنوان درس عمومی و در مجموع ۱۱ واحد وجود دارد.

2- درس دانش فنی پایه، عنوانی مشترک برای همه رشته های فنی و حرفه ای است. این درس ۳ واحد تئوری بوده و راه ورود هنرجو به رشته است.

3- درس نقشه کشی فنی رایانه ای در پایه دهم، درس مشترک گروه است. اگر به جداول دروس سایر رشته های فنی و حرفه ای گرایش صنعت توجه نمایید، تمامی رشته های این گروه ، دارای درسی با عنوان «نقشه کشی فنی رایانه ای» هستند.

4- سه درس ۲ واحدی الزامات محیط کار – ریاضی۱ – فیزیک به همراه دانش فنی پایه و نقشه کشی فنی رایانه ای در مجموع ۱۳ واحد، به عنوان دروس پایه هستند.

5- در هر سال، ۲ درس کارگاهی وجود دارد. جمع واحد این دو درس ۱۶ واحد است.

••••

پایه یازدهم

1- در پایه یازدهم ، تعداد ۷ عنوان درس عمومی و در مجموع ۱۳ واحد وجود دارد.

2- یک درس انتخابی (از بین دروس ۱- هنر ۲- تفکر و سواد رسانه ای) از خوشه انسان و مهارت های زندگی، این درس ۲ واحد است.

3- دو درس از خوشه شایستگی های غیر فنی تحت عنوان، کارگاه نوآوری و کارآفرینی، همچنین درس انتخابی (از بین دروس ۱- کاربرد فناوریهای نوین ۲- مدیریت تولید)، که در مجموع ۵ واحد است.

4- دو درس دو واحدی ریاضی ۲ و شیمی از دروس خوشه شایستگی های فنی و پایه.

5- دو درس کارگاهی توسعه برنامه سازی و پایگاه داده، پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب، که در مجموع ۱۶ واحد می باشند.

••••

پایه دوازدهم

1- در پایه دوازدهم، تعداد ۷ عنوان درس عمومی و در مجموع ۱۳ واحد وجود دارد.

2-درس مدیریت خانواده و سبک زندگی از خوشه انسان و مهارت های زندگی، این درس ۲ واحد است.

3- درس اخلاق حرفه ای از خوشه شایستگی های غیر فنی این درس ۲ واحد است.

4- درس سه واحدی ریاضی ۳ از دروس خوشه شایستگی های فنی و پایه.

5- دو درس کارگاهی نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار، تجارت الکترونیک و امنیت شبکه، که در مجموع ۱۶ واحد می باشند.

6- درس دانش فنی تخصصی و کارآموزی از خوشه شایستگی های فنی.

نمونه پروژه های عملی دانش آموزان شبکه ونرم افزار: