هنرستان دخترانه فنی و حرفه ای شهید موحدی اداره آموزش و پرورش استان اصفهان-ناحیه 3

کادر آموزشی 1400

گروه شبکه ونرم افزار

سرکارخانم الهام سلطان الکتابی                    

سرکارخانم شادی  آذر باد                                 

سرکارخانم لیلا   جوادی                                

سرکارخانم نوشین زین العابدین                                

سرکارخانم مهشید  حاج رسولیها                    

سرکارخانم   ریحانه شفیعی

سرکار خانم شکوفه یزدانی                          

گروه حسابداری

سرکارخانم نرگس شریف زاده                       

سرکارخانم زهرا  تنهایی                              

سرکارخانم نسرین  حسینی                        

سرکارخانم گیتا  فرهادیان                            

سرکارخانم فاطمه   موسوی                        

سرکارخانم فروغ   جهانبازی                         

گروه طراحی ودوخت

سرکارخانم مهناز شاهین                       

سرکارخانم فهیمه   همایونی                  

سرکارخانم لیلا  افشار                           

سرکارخانم فریبا  عباسی                       

سرکارخانم فخری  نکویی مقدم   

سرکار خانم زهره قلاوند            

 گروه تربیت کودک                                      

سرکارخانم فریبا  ایزدی                        

سرکارخانم مریم  ابوطالبی                      

سرکارخانم فریده  انصاری   

سرکارخانم فرزانه   عباسی   

سرکارخانم نصرت  حیدری                 

استادکار 

سرکار خانم  فاطمه رستمی زاده   

سرکارخانم مینا  فارسی       

دبیران عمومی

سرکارخانم       اسکندری                             تاریخ

سرکارخانم زهرا   حیدری                                جغرافیا

سرکارخانم فخرالسادات   سرمدی                   دین وزندگی

سرکارخانم فاطمه صدری                               دین وزندگی

سرکارخانم  مریم فخاری                             تربیت بدنی

سرکارخانم لیلا شادمهر                               ادبیات فارسی

سرکار خانم رضوان زاهدی منش                    ادبیات فارسی

سرکارخانم مژگان آقایی                                 آمادگی دفاعی

سرکارخانم فرزانه ضیایی                              علوم اجتماعی

سرکارخانم ماندانا  پارسی                             شیمی

سرکارخانم فرزانه    کریمی                            فیزیک

سرکارخانم کلثوم بیگی                              عربی

سرکارخانم اشرف  شهیدی                                بهداشت

سرکارخانم فرشته میر محمد صادقی                 ریاضی

سرکارخانم ستاره  شاهسونی                         ریاضی

سرکارخانم مهوش  رفیعی                            زبان انگلیسی

مشاورین

سرکارخانم شراره یزدانپناه

سرکارخانم ملک اکبری