هنرستان دخترانه فنی و حرفه ای شهید موحدی اداره آموزش و پرورش استان اصفهان-ناحیه 3

درخواست نامزدی انجمن اولیاء مربیان

از اینکه گرانبها ترین هدیه الهی تان را دست ما سپرده اید که به زیور دانش و اخلاق مزین گردند،خدا را سپاس گزاریم  واز او برای این مسئولیت سنگین یاری می جوییم    نیک آگاهید که تنها در پرتوهماهنگی وتشریک مساعی شما اولیاء محترم می توانیم شاهد پیشرفت روز افزون علمی ومعنوی عزیزانمان باشیم .خواهشمنداست با اعلام آمادگی خود در عضویت انجمن  اولیا ء ومربیان وتشکیل  انجمنی  فعال ، ما را در این مسیر یاری فرمایید.

به منظور اعلام آمادگی خود در عضویت انجمن  اولیا ء ومربیان فرم زیل را تکمیل نمایید:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAMzshh2iubR-75SUfOo4IvjdcQgxeigogy0NqmlR3hrhwBg/viewform?usp=sf_link

انجمن علمی دانش آموزی

...