هنرستان دخترانه فنی و حرفه ای شهید موحدی اداره آموزش و پرورش استان اصفهان-ناحیه 3

اطلاعات تماس

 

      اصفهان - خیابان رودکی - جنب امامزاده محسن - هنرستان شهید موحدی

 

      03137863761 - 03137863732