هنرستان دخترانه فنی و حرفه ای شهید موحدی اداره آموزش و پرورش استان اصفهان-ناحیه 3

نتایج مسابقات فرهنگی وهنری وقرآن

کسب رتبه برتر ناحیه

کسب رتبه برتر ناحیه توسط هنر جوی عزیز رشته شبکه ونرم افزار یگانه محمد ابراهیمی در زمینه کدنویسی برنامه بومی بر روی سیستم عامل اندروید در مسابقات علمی پژوهشی  پژوهشسرا های کشور

کسب رتبه کشوری

درخشش هنرجویان عزیز فاطمه نادری ؛فاطمه رحیمی ؛مهدیه رهنما پایه یازدهم شبکه ونرم افزارویاسمین سلطانی پایه دهم شبکه ونرم افزار در آزمون مرحله تئوری کشوری انتخاب تیم آموزش وپرورش نوزدهمین مسابقات ملی مهارتی 

کسب رتبه استانی رشته تربیت کودک

کسب رتبه دوم استانی جشنواره هنرهای تجسمی گرایش ساخت عروسک (رشته تربیت کودک) توسط هنر جوی گرامی سرکار خانم محدثه ابراهیمی

کسب رتبه استانی

کسب رتبه دوم استانی جشنواره هنرهای تجسمی گرایش دوخت یک دست لباس زنانه (رشته طراحی ودوخت ) توسط هنر جوی گرامی سرکار خانم زهرا رازانی

جشنواره هنرهای تجسمی 1400-1399

برگزاری مرحله راستی آزمایی استانی جشنواره هنرهای تجسمی در رشته های طراحی ودوخت و رشته تربیت کودک به صورت مجازی در تاریخ  چهارشنه99/12/13 در محل هنرستان برگزار شد.

هنر جویان راه یافته به مرحله راستی آزمایی در رشته طراحی دوخت:

مبینا ابراهیمی  -  ریحانه شریفی -  زهرا رازانی

هنر جویان راه یافته به مرحله راستی آزمایی در رشته تربیت کودک:

محدثه ابراهیمی -  فاطمه پور علی وفاطمه باقری -نسرین شفیعی 

امسال بدلیل شرایط کرونا مرحله کشوری جشنواره هنرهای تجسمی برگزار نگردید.

           

کسب رتبه کشوری

 

کسب رتبه سوم کشوری جشنواره هنرهای تجسمی در گرایش دوخت یک دست لباس دخترانه (رشته طراحی ودوخت)د توسط هنر جوی گرامی سر کار خانم فاطمه کشاورز

کسب رتبه کشوری

کسب رتبه اول کشوری جشنواره هنرهای تجسمی درگرایش طراحی لباس ( رشته طراحی ودوخت)

توسط هنرجوی گرامی سرکار خانم محبوبه یزدانی

افتخارات و دستاوردها

کسب رتبه اول کشوری در جشنواره هنرهای تجسمی گرایش دوخت یک دست لباس دخترانه (رشته طراحی ودوخت)

توسط هنرجوی گرامی سرکار خانم فاطمه باقری